Ubezpieczenie Auto Pomoc

Ubezpieczenie Auto Pomoc gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak:
  • wypadek, awaria, kradzież pojazdu, awaria ogumienia, brak paliwa lub użycie niewłaściwego paliwa, wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz ciała, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera.
  • Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną udzielaną na terenie całej Polski.
 
Z Auto Pomoc może skorzystać także kierowca innego pojazdu, jeżeli pojazd ten zostanie unieruchomiony w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego. Auto Pomoc zapewnia naprawę na miejscu lub holowanie innego pojazdu a także organizację innych świadczeń, których może potrzebować kierowca innego pojazdu.
 
 Auto Pomoc w wariancie Komfort, dla posiadaczy OC lub autocasco jest bezskładkowe i zawiera szeroki wybór bezpłatnych świadczeń dostępnych w razie najczęstszych i najbardziej uciążliwych problemów napotykanych podczas używania pojazdu. Najszerszy na rynku zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej, przewidzianych nawet dla najmniej zaradnych użytkowników pojazdów zapewnia  Auto Pomoc w wariancie Super, który jest dostępny dla wszystkich.