Działalność zawodowa

- Pracownia projektowania budowlanego
- kancelaria prawna
-prace geodezyjne i kartograficzne
- lekarz weterynarii
- technik weterynarii
- tłumacz
- specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- urbanista
- adwokat
- radca prawny
- komornik sądowy
- notariusz
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
- technik farmaceutyczny
- agent
- zarządca nieruchomości
- i wielu innych