Grupowe ubezpieczenie typ P Plus

Życie potrafi zaskakiwać. Nie zawsze pozytywnie. Ale nawet radosne wydarzenie, jak narodziny dziecka, zwiazane jest z wydatkami. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus pełni funkcję ochronną i daje wsparcie finansowe, gdy najbardziej go potrzebujesz. Zakres rozszerzony ubezpieczenia pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, lecz także jego najbliższych.

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych. Do ubezpieczenia mogą przystapić osoby w wieku 18-69 lat, a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat. Minimalna liczba pracowników konieczna do zawarcia umowy to 30 osób związanych formalnie z zakładem pracy.

Korzyści - świadczenia

1. Na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem przy pracy,

2. Na wypadek śmierci członka rodziny;

 • małżonka
 • małżonka wskutek nieszczęsliwego wypadku,
 • dziecka,
 • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego,

3. W przypadku urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,

4. W przypadku osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,

5. Na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających;

 • operacji chirurgicznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia specjalistycznego,
 • zagranicznej konsultacji medycznej,
 • opieki medycznej

6. W przypadku kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych;

 • niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • poważnym uszkodzeniem ciała,
 • ciężką chorobą