OC Obowiązkowe

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie OC

Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych, którzy rejestrują w Polsce pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i przyczepy, oraz z posiadaczami  pojazdów wolnobieżnych.

Dodatkowo zyskasz z naszym ubezpieczeniem OC:

- Zorganizujemy naprawę na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu dla Ciebie i poszkodowanego i inne usługi - assistance w wariancie Komfort otrzymasz bezpłatnie razem z OC.

- Nasze OC umożliwia likwidację szkody samochodowej, którą wyrządził Ci inny pojazd. Przejmiemy na siebie załatwienie wszystkich formalności z firmą ubezpieczeniową sprawcy i wypłacimy Tobie odszkodowanie.