Ubezpieczenie minicasco

Minicasco to relatywnie tania oferta ubezpieczeniowa adresowana do właścicieli samochodów posiadających tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz do osób, które z różnych powodów rezygnują z ubezpieczenia autocasco. Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców. Obejmuje ono odpowiedzialność za szkody, na powstanie których posiadacz pojazdu nie miał wpływu i zapewniające odszkodowanie za szkody, które musiałby pokryć sam. Ubezpieczenie minicasco gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy wystąpi szkoda w pojeździe bądż w jego wyposażeniu wskutek:

 • zderzenia z osobami, zwierzętami; działania osób trzecich - w tym włamania; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych oraz wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także jego uszkodzenia po kradzieży lub próbie kradzieży. 

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

Umowę ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi na rachunek właściciela pojazdu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy:
 • Osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750 kg wraz z wyposażeniem,

 • zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • o wartości nie niższej niż 3 000 zł

 

 

Ubezpieczeniem nie mogą być objęte pojazdy wynajmowane, używane do zarobkowego przewozu osób i towarów, floty pojazdów lub pojazdy w leasingu. 

Korzyści

 • szeroka ochrona przed skutkami szkód bez względu na rozmiar - jedynie 20 % udział własny,
 • niska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco, również tańsze od OC,
 • proste zasady ubezpieczenia,
 • uproszczona i szybka likwidacja szkód,
 • możliwość otrzymania zniżki w autocasco,
 • jedyna taka oferta na rynku.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej

Wysokość składki uzależniona jest od: 

 • sumy ubezpieczenia pojazdu, która powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu,
 • miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu,
 • marki, typu i modelu pojazdu,
 • wieku właściciela pojazdu,
 • formy opłacenia składki (jednorazowa lub ratalna).