Zielona Karta

Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe  w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego:

Albanii

Azerbejdżanu 

Białorusi

Bośni i Hercegowiny

Czarnogóry

Iranu 

Izraela 

Macedonii 

Maroka 

Mołdawii 

Rosji 

Turcji 

Tunezji

Ukrainy