Ubezpieczenie firmy

Inwestujesz w firmę i troszczysz się o jej wyposażenie i wizerunek. Bez względu na skalę biznesu do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest bezpieczeństwo - sprawdzeni dostawcy, zaufani sprzedawcy. Nie wszystko można jednak przewidzieć. Ten rodzaj ubezpieczenia to zupełnie nowa oferta stanowiąca idealne rozwiązanie dla firm zatrudniających do 30 pracowników, których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 4 mln zł. Właściciele firm wiedzą najlepiej, na jakie ryzyko narażona może być ich firma, dlatego nasza oferta jest tak elastyczna i wszechstronna. Wyjątkowa formuła kompleksu ubezpieczenia firmy stwarza możliwość precyzyjnego dopasowania do potrzeb i oczekiwań konkretnych branż. Jedynym warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wykupienie dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo - ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

Szybko i na preferencyjnych warunkach

Przy zakupie kompleksu polisy ubezpieczeniowej składka naliczana jest na bardziej preferencyjnych stawkach niż w przypadku wykupienia osobno każdego z ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczenia. Obowiązuje system atrakcyjnych zniżek: od liczby wykupionych ubezpieczeń i za zakup indywidualnych ubezpieczeń oferowanych jako dodatkowe do ubezpieczenia firmy.
 

Zakres ubezpieczenia

• Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

• Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

• Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

• Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

• Ubezpieczenie assistance

Przy podpisywaniu umowy obowiązuje jedna polisa do wszystkich ubezpieczeń. Prosta procedura zawierania ubezpieczenia oznacza minimum formalności i oszczędność czasu. 
 

w tabeli znajdziesz wybrane opcje pakietu ubezpieczenia z przykładowymi klauzulami

Polecane

Polecane, gdy wymaga tego specyfika prowadzonej działalności gospodarczej